Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú škálu jej aktivít a upozornite na to, že vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Predstavte príkladné iniciatívy zamerané na obnovu dediny a získajte okrem prestížneho titulu Dedina roka 2021 aj finančné prostriedky pre podporu rozvoja dediny.

Vyplnenú, starostom podpísanú prihlášku spolu s vyplneným formulárom Oblasti hodnotenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Súťaž Dedina roka 2021
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

a e-mailom na adresu: sdrinfo@sazp.sk

Termín uzávierky prihlášok je 30. 4. 2021

Prihlášku spolu s formulárom OBLASTI HODNOTENIA (vo formáte .docx, .odt alebo .pdf) si uložte do svojho PC, kde ich môžete vyplniť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

+421- 48 437 41 76, +421 907 931 484, sdrinfo@sazp.sk