Národná súťaž

FEBRUÁR 2021

Vyhlásenie súťaže

APRÍL 2021

Uzávierka prihlášok obcí do súťaže

MÁJ 2021

Stretnutie vyhlasovateľov a členov národnej hodnotiacej komisie

MÁJ – JÚL 2021

Hodnotenie obcí v území

JÚL – AUGUST 2021

Záverečné zasadnutie národnej hodnotiacej komisie

SEPTEMBER 2021

Vyhlásenie výsledkov súťaže

OKTÓBER – NOVEMBER 2021

Slávnostné odovzdávanie ocenení
Európska súťaž

FEBRUÁR 2022

Uzávierka prihlášok do európskej súťaže

JÚN – JÚL 2022

Hodnotenie víťaznej obce (držiteľa titulu Dedina roka 2021) medzinárodnou komisiou

JESEŇ 2022

Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení