Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo starostovi. Na webovej stránke www.dedinaroka.sk sú dostupné podklady k zapojeniu – prihláška a formulár oblastí hodnotenia. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021.

PRIHLÁSIŤ OBEC

Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú škálu jej aktivít a upozornite na to, že vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Predstavte príkladné iniciatívy zamerané na rozvoj dediny a získajte okrem prestížneho titulu Dedina roka 2021 aj finančné prostriedky pre podporu rozvoja dediny.

PRIHLÁSIŤ OBEC

Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenskej republiky.

Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Prihlásené obce hodnotia členovia Národnej hodnotiacej komisie, ktorí navštevujú prihlásené obce priamo v území. Pri hodnotení sa sledujú kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti a originality prístupov, myslenia obyvateľov, riadenia samosprávy, ale aj súladu s aktuálnym mottom európskej súťaže.

HODNOTENIE SÚŤAŽE

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

MEDIÁLNI PARTNERI

AKTUALITY