Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenskej republiky.

Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Prihlásené obce hodnotia členovia Národnej hodnotiacej komisie, ktorí navštevujú prihlásené obce priamo v území. Pri hodnotení sa sledujú kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti a originality prístupov, myslenia obyvateľov, riadenia samosprávy, ale aj súladu s aktuálnym mottom európskej súťaže.

HODNOTENIE SÚŤAŽE

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

MEDIÁLNI PARTNERI

AKTUALITY